Tjänster

Bolagsbildning
 • Vi hjälper vi dig med all formalia, och registrerar ditt bolag
 • Vi håller kontakt med Bolagsverket kring alla frågor om registreringen av bolaget
 • Behövs F-skatt och registrering av arbetsgivaravgifter och moms så tar vi hand om det
 • Vi ser till att du får rätt SNI-kod
 • Vi hjälper dig räkna ut rätt preliminär skatt så du inte får några överraskningar
 • Det enda ni behöver göra själva är att komma på vad bolaget ska heta
Budget
 • Vi tar fram mallar med simulering av utfall i olika scenarion för bolagets olika utvecklingsmöjligheter för just din verksamhet
 • Vi fungerar som stöd vid budgetering för bolaget
Löpande bokföring och avstämningar
 • Tillsammans skapar vi de rutiner som passar dig och ditt företag
 • Vi ser till att allt är uppdaterat och att du har full kontroll
 • Hantering av attester
 • Du får rapporter och beslutsstöd löpande
Fakturering
 • Underlagshantering
 • Antingen skapar vi fysiska fakturor eller e-fakturerar
 • Uppföljning och återrapportering till ansvariga
Betalningar kund och leverantör
 • Vi ser till att du är alltid är uppdaterad på dina kunders betalningar
 • Vi skapar betalfiler och läser in på banken, därefter godkänner du själv betalningen eller så gör vi det. Du väljer själv det alternativ som passar dig.
Påminnelse- och inkassorutiner
 • Vår erfarenhet visar att det alltid är bättre att inte låta den kundansvarige hantera kravrutiner. Däremot är det alltid den kundansvarige som styr vilka kunder som ska ha krav och inkasso.
Löner
 • Vi hjälper till med det du föredrar, antingen fysiska underlag eller via ett tidrapporteringssystem
 • Du är alltid uppdaterad på semesterlöneskulder
 • Vi skapar lönespecifikationer till dig och eventuella anställda
 • Vi sköter rapporteringen till Skatteverket löpande, och vid årets slut även kontrolluppgifterna
Bokslut
 • Vi gör alla avstämningar och periodiserar intäkter och kostnader
 • Vi sköter avskrivningar, och har ett uppdaterat anläggningsregister
 • Vi gör bokslutsdispositioner och skatteberäkningar
 • Vi skapar också K10 för aktieägarens deklaration
Årsredovisningar
 • Vi skapar och sammanställer Årsredovisningen baserad på det upprättade bokslutet
 • Vi sköter kontakten med Revisorn om bolaget har sådan
 • När allt är klart ser vi till att det blir registrerat och klart hos Bolagsverket
Deklarationer
 • Antingen som deklarationsombud eller genom färdigställande skapar vi bolagets årliga deklaration
 • Tar fram det beslutsunderlag för nästkommande år för ägaren eller ägarna
Ekonomistyrning
 • Vi ansvarar för helheten
 • Vi ger dig korrekta och lättförståeliga underlag för ett effektivt beslutsfattande.
 • Vi förser dig med de underlag du behöver för att få förvarning om eventuella problem och kunna möta framtiden med full kontroll