arbetsgivaravgifter

Nya arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas, och du som arbetsgivare ska betala full arbetsgivaravgift. För anställda som är födda 1992 eller senare sänks arbetsgivaravgiften.

  • Anställda som är födda 1989 – full arbetsgivaravgift 31,42%
  • Anställda som är födda 1990-1991 – samma som tidigare, d v s 15,49%
  • Anställda som är födda 1992 eller senare – endast ålderspensionsavgift 10,21 %

 

Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna fr o m redovisningsperioden maj 2015.